Bảo hiểm Tai nạn con người

Sản phẩm bảo hiểm cho các rủi ro tai nạn, ốm đau bệnh tật và thai sản ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe và các chi phí y tế điều trị cho bạn và gia đình sự an tâm tuyệt đối về tài chính

  • Là công dân Việt Nam, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam
  • Phạm vi lãnh thổ tại Việt Nam
  • Độ tuổi tham gia từ 1 năm tuổi đến 70 năm tuổi
  • Không giới hạn số tiền bảo hiểm
  • Chỉ phải bỏ ra một số tiền nhỏ để được bảo vệ gấp nhiều lần

Để mua bảo hiểm nhanh nhất, tải ngay ứng dụng MyVBI

app QR Code

Sản phẩm bảo hiểm cho các rủi ro tai nạn, ốm đau bệnh tật và thai sản ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe và các chi phí y tế điều trị cho bạn và gia đình sự an tâm tuyệt đối về tài chính

  • Là công dân Việt Nam, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam
  • Phạm vi lãnh thổ tại Việt Nam
  • Độ tuổi tham gia từ 1 năm tuổi đến 70 năm tuổi
  • Không giới hạn số tiền bảo hiểm
  • Chỉ phải bỏ ra một số tiền nhỏ để được bảo vệ gấp nhiều lần

Để mua bảo hiểm nhanh nhất, tải ngay ứng dụng MyVBI

app QR Code

YÊU CẦU TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

Hotline: 19001566