Image
Xin chào! Tôi là Hoa, cảm ơn bạn đã chọn mua bảo hiểm Ô tô,
hãy để tôi làm thủ tục cho bạn nhé! Để bắt đầu làm ơn cho tôi biết họ tên của bạn.
 
 
Image
Cảm ơn ! Bước tiếp theo hãy cung cấp thêm thông tin cá nhân (người mua) nhé.
 
 
 
 
 
Image
Cám ơn ! Bước tiếp theo hãy cung cấp thêm thông tin người được bảo hiểm và chuyến đi nhé .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Image
Cảm ơn ! Mời mua sản phẩm Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (TNDS).
Đồng ý mua
 
 
 
 
 
 
Image
Cảm ơn đã mua sản phẩm Bảo hiểm trách nhiệm dân sự!
Mời mua sản phẩm Bảo hiểm tự nguyện vật chất xe.
Đồng ý mua
Hiệu lực 1 năm từ
 
Đến ngày
 
Số tiền bảo hiểm
 
Mức miễn thưởng
 
Khấu trừ
 
Chọn điều khoản bổ sung
 
Tỷ lệ phí
 
Phí bảo hiểm
 
Image
Cảm ơn đã mua Bảo hiểm tự nguyện vật chất xe!
nên mua thêm bảo hiểm người ngồi trên xe.
Đồng ý mua
 
 
 
 
 
 
Image
Cảm ơn đã mua Bảo hiểm người ngồi trên xe!
nên mua thêm Bảo hiểm hàng hóa trên xe.
Đồng ý mua
 
 
 
 
 
 
Image
Cảm ơn đã mua Bảo hiểm người ngồi trên xe!
cho Hoa biết thông tin về tình trạng xe nhé.
 
 
 
 
 
 
 
 
Image
Tuyệt vời! đã hoàn thành các bước cung cấp thông tin, em mời kiểm tra lại thông tin trước khi thanh toán.

Thông tin đơn Bảo hiểm

 1. Tên khách hàng:
 2. Địện thoại:
 3. Ngày sinh:
 4. CMTND:
 5. Địa chỉ:
 • Trách nhiệm dân sự

  Thời hạn:
  Phí: VNĐ
 • Vật chất xe

  Thời hạn:
  Miễn thưởng: VNĐ
  Khấu trừ:
  Phí: VNĐ
 • Người ngồi trên xe

  Số người:
  Phí: VNĐ
 • Hàng hoá trên xe

  Số tấn:
  Phí: VNĐ
Tổng tiền: 0 VNĐ